Budovy

VUKI a.s.

Spoločnosť  VUKI a.s. je výrobno-obchodná firma v oblasti produkcie štandardného a špeciálneho sortimentu káblov, elektroizolačných lakov,  živíc a vodičov pre vinutia s vlastným výskumom a vývojom.