• Elektroinštalácie bytov, domov, kancelárií, administratívnych budov, výrobných hál…
 • Inteligentné elektroinštalácie
 • Montáž zásuviek, vypínačov
 • Montáž internetových a dátových sietí
 • Montáž elektrospotrebičov
 • Revízne správy (odborné prehliadky a skúšky)
 • VN a NN prípojky
 • Rozvádzače
 • Káblové rozvody
 • Montáž vonkajšieho a vnútorného osvetlenia
 • Koncové prvky
 • Záložné prvky pre núdzové napájanie
 • Bleskozvody (aktívne, pasívne)
 • Elektrické podlahové vykurovanie
 • Systém inteligentného ovládania budov
 • Kamerové systémy (CCTV, IPTV)
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)
 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
 • Identifikačné systémy / dochádzkové systémy
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Perimetrická ochrana
 • Systém satelitnej televízie
 • Dodávka a montáž audio/video domácich vrátnikov/zvončekov

Elektrické prípojky NN

Realizácia prípojky NN si rovnako ako iné elektroinštalácie vyžaduje úvodný odborný projekt, splnenie kritérií a príslušných noriem, ako aj záverečnú revíziu prevedenú revíznym technikom. Nakoľko ide o čerpanie energie z verejného zdroja, elektrická prípojka musí byť verejne prístupná – väčšinou umiestnená vo fasáde objektu či plota, a tak kedykoľvek kontrolovateľná. Inštaláciu prípojky NN Vám s radosťou zrealizujeme.

Bytové inštalácie

Každá inštalácia je jedinečná z hľadiska funkčnosti a dizajnu, avšak všetky inštalácie spája vysoký užívateľský komfort a šetrenie energie. Ochotne Vám poradíme pri výbere systému, ktorý bude optimalizovaný na konkrétne podmienky a Vaše požiadavky bytovej inštalácie.

Priemyselné inštalácie

V rámci priemyselnej elektroinštalácie poskytujeme komplexné služby v rôznych napäťových hladinách. Máme bohaté skúsenosti s ich realizáciami a ponúkame: dodávka a montáž káblových trás, výroba, montáž a rekonštrukcia nn rozvádzačov s kompletným vybavením, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

Inteligentné inštalácie

Inteligentné inštalácie smerujú míľovými krokmi vpred a stávajú sa súčasťou mnohých rodinných domov, bytov či administratívnych budov. Ich cieľom je zefektívniť fungovanie domácnosti alebo firmy a vďaka vhodnému nastaveniu môžu ušetriť desiatky až stovky eur ročne. V súčasnosti je vďaka inteligentným inštaláciám možné ovládať osvetlenie, vykurovanie, zabezpečovacie systémy, brány, chladiace a vykurovacie systémy, multimédiá, ale aj žalúzie či domáce spotrebiče. Bezpečnosť a komfort bývania alebo fungovanie firmy z energetického a bezpečnostného hľadiska získavajú vďaka inteligentným inštaláciám úplne nový rozmer.

Bleskozvody

Bleskozvody, hromozvody, vonkajšia ochrana pred bleskom alebo vonkajší systém ochrany pred bleskom je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvedením do zeme. Ponúkame Vám vyriešenie ochrany Vašej budovy, objektu pred účinkami blesku, či už sa jedná o novostavbu alebo o staršiu budovu. Na základe projektovej dokumentácie Vám navrhneme technické riešenie, umiestnenie, uchytenie bleskozvodu, vypracovanie projektu bleskozvodu, následnú montáž bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy (odbornej prehliadky a odbornej skúšky) bleskozvodu.

Verejné osvetlenie

Obyvatelia žiadajú bezpečnosť na uliciach, dobré osvetlenie chodníkov a ciest. Vo viacerých krajinách je zabezpečenie bezpečnosti dané zákonom. Sieť verejného osvetlenia je jednou z najkomplexnejších a priestorovo najnáročnejších elektrotechnických inštalácií, ktorá je na jednej strane trvale sledovaná verejnosťou, a na strane druhej stále sa zvyšujúcim požiadavkám na úsporu energie. Obráťte sa na nás.

Revízne správy

Zabezpečíme pre Vás revíznu správu, ktorá je písomným dokladom o výsledku revízie. V revíznej správe nájdete skutočný stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania tejto revízie.