Budovy / Obchodné centrá

Obchodné centrum “STRED” v Malackách